Egy ismeretlen név – Zirl

5 generációval ezelőtt, a tizenkilencedik század második felében élt egy Zirl nevű asszony, akinek valamennyi ismert leszármazottja Budapesten lakott. Zirl személyét csupán két anyakönyvi bejegyzésből ismerjük. Neve az egyiken – durva elírással – „Wittmann Zittl”, a másikon pedig „Witman Zirl” formában szerepel.

Az a kevés, amit jelenleg tudunk róla, pár rövid mondatban összefoglalható: Férje, Weber József, már 1896 előtt elhunyt. Egyetlen ismert, közös gyermekük, Weber Jakab – „helyesebben Jankel” – 1872-ben a bukovinai Radóc, jiddis nevén Radevits (ראַדעװיץ) településen született. Witman Zirl 1896 nyarán, fia esküvőjének idején még életben volt, de hogy esetleg követte-e kárpitosként dolgozó gyermekét Budapestre, vagy bukovinai otthonában élte-e le hátralevő éveit, talán már örök titok marad.

Zirl egyénneve, e ma, számunkra oly szokatlannak tűnő női név a tizennyolcadik századtól a huszadik század elejéig kimondottan népszerű volt Kelet-Európa jiddis anyanyelvű askenázi zsidóságánál. A név tizenkilencedik század végi, huszadik század eleji magyar polgári anyakönyvekben – a teljesség igénye nélkül – Cirl, Czerl, Czirel, Czirl, Szerl, Szerla, Zerl, Zirla és Zirle alakokban is előfordul. Viselőinek némelyikét Czili és Cecilia neveken is ismerték.

A ma legjellemzőbb vélekedések szerint a Zir(e)l az eredetileg magas rangú nőt, hercegnőt jelentő héber Sarah név jiddis változatainak egyike. Szabolcsi Miksa egy 1909-es írásában ugyanakkor – minden különösebb magyarázat és etimológia megadása nélkül – keresztény eredetűnek tartotta.

A név zsidók közötti (egykori) nagy népszerűségét jelzi, hogy a Jad Vasem online holokauszt áldozat adatbázisa jelen állapot szerint több, mint tízezer találatot ad rá.